Financira Europska unija

NextGenerationEU

 • Prijavitelj:

  Ordinacija dentalne medicine dr. Josip Čes

 • Kod projekta:

  NPOO.C1.1.2.R3-I3.01.0145

 • Naziv projekta:

  Digtalna transformacija moderne dentalne ordinacije

 • Naziv poziva:

  Bespovratne potpore za digitalizaciju

 • Ukupna vrijednost projekta:

  206.715,12 €

 • Potpore male vrijednosti - de minimis:

  99.529,50 €

 • Rok za provedbu:

  od 1.1.2023. do 1.1.2024.